U BLIZINI MORA

U BLIZINI MORA 1
U BLIZINI MORA 2
U BLIZINI MORA 3
U BLIZINI MORA 4
U BLIZINI MORA 1 U BLIZINI MORA 2 U BLIZINI MORA 3 U BLIZINI MORA 4

OPIS PROJEKTA

TEHNIČKI OPIS GRAĐEVINE
Građevina: Višestambena zgrada „P+2“,sa 9 stambenih jedinica
Lokacija: Umag-Bašanija,
Elektro priključak : na javnu elektrodistribucijsku mrežu
Dovod vode : priključak na javnu vodovodnu mrežu
Odvod fekalne vode : gravitacijski-priključkom na postojedu kanalizacijsku mrežu
Odvod oborinske vode : upuštanjem u teren u upojni bunar
Glavni ulaz nalazi se na zapadnom pročelju građevine. Vertikalna komunikacija je ostvarena unutarnjim dvokrakim stepeništem i liftom. Stanovi su raspoređeni po četiri stana u prizemlju, na prvom katu i jedan na drugom katu. Stanovima u prizemlju su pridružen vrtovi. Stanovima na prvom i drugom katu
su pridružena spremišta koja se nalaze u suterenu zgrade. Parkiranje osobnih automobila riješeno je
formiranjem parkirnog prostora unutar parcele s neposrednim kolnim pristupom s postojećeg
pristupnog puta, na prednjoj i sjevernoj strani parcele.
OBLIKOVANJE GRAĐEVINE
Građevina je slobodnostojeda visine tri nadzemne etaže sa ravnim krovom. Horizontalni i vertikalni
gabariti građevine, oblikovanje fasade i krovišta, te upotrebljeni građevinski materijali usklađeni su sa
zahtjevima arhitekture kraja, okolnim građevinama i naseljem kao cjelinom. Fasada u svijetlom tonu. Vanjska stolarija se izvodi iz termoizoliranih Alu profila sa trostrukim IZO Low E
staklenim ispunama, koji zadovoljavaju proračunate koeficijente u Projektu racionalne upotrebe
energije i toplinske zaštite.
KONSTRUKTIVNI SUSTAV
Konstruktivni sustav stambene građevine je koncipiran kao klasična struktura sastavljena iz armirano
betonskih trakastih temelja, te AB elemenata/greda,nadvoja, horizontalnih i vertikalnih serklaža/.
Sustav temelja, nosivih zidova, te stropne konstrukcije je jedinstven sklop, čije su dimenzije, pozicije i
armature definirane statičkim proračunom. Vanjski i unutarnji nosivi zidovi su debljine d= 25 cm,
Stropna konstrukcija je monolitna armirano-betonska ploča deb. 18 cm. Krovna konstrukcija je
takođe armirano-betonska, sa termo i hidroizolacijskim slojevima na površini ravnog neprohodnog
krova.
ZAVRŠNE OBRADE – ZIDOVI, PODOVI
Zidovi građevine de se ožbukati i završno obraditi disperzivnim bojama nanesenim na prethodno
pripremljenu podlogu. U sanitarnim prostorijama zidovi se oblažu zidnim keramičkim pločicama.
Završna obrada poda ovisi o namjeni svakog pojedinog prostora/ podne keramičke pločice, parket-sve
višeg cjenovnog razreda/ hodnik i stubište mramor. Pregradni zidovi se zidaju opečnim blokovima d=10cm. Svijetla visina/od
gotovog poda do stropa/ je 260 cm.Fasadni zidovi građevine termički se izoliraju prema pravilima
"etics" sustava sa izolacijskim pločama od Knauf Insulation FKD-N Thermal debljine 10cm. Sve
toplinske karakteristike vanjske ovojnice zgrade potvrđene su kroz Projekt racionalne upotrebe
energije i toplinske zaštite te kroz Elaborat zaštite od buke.
VRATA I PROZORI
Vanjska stolarija se izvodi iz termoizoliranih alu profila sa trostrukim IZO Low E staklenim
ispunama, koji zadovoljavaju proračunate koeficijente u Projektu racionalne upotrebe energije i
toplinske zaštite. Za dodatnu zaštitu od sunca predviđaju se aluminijske roletne. Ulazna vrata u
stanove su protivpožarna i protivprovalna. Unutarnja vrata su tipska, drvena, farbana i lakirana.
INSTALACIJE
Grijanje stambene građevine de biti lokalno:
-Grijanje i hlađenje stanova provodit de se klima uređajima –inverterima zidne unutarnje
jedinice po stanovima i vanjskom jedinicom na krovu zgrade,

-Grijanje tople vode se izvodi električnim bojlerom renomiranog proizvođača modernog oblika
-Priključci za perilicu rublja i perilicu posuđa
- Ventiliranje prostorija se osigurava prirodnom ventilacijom putem prozora, te ventilacijskim
kanalima u zidovima za ventiliranje kupaonica ventilatorima i kuhinjskih napa,
-Sve instalacije/elektro instalacije glavnog razvoda snage i rasvjete, gromobranske, antenske,
komunikacijske i instalacije interfona su urađene u skladu sa važećim tehničkim propisima i
standardima.
SANITARNA OPREMA
Sanitarna oprema je visoke kvalitete renomiranih proizvođača/armature,umivaonik,tuš kada,wc
školjka sa ugradbenim vodokotlićem

KONTAKTIRAJTE AGENTA